Visueel Trend Report

 Dutch Design Week 2014

Social design speelde ook tijdens deze Design Week weer de hoofdrol. Een scala aan mogelijkheden ligt al tijden ongeduldig te wachten en wordt door de jonge generatie designers steeds meer omarmt. Designers en ambachtsmannen stippelen moedig nieuwe paden uit en herontdekken tegelijkertijd oude gebruiken. Met de typerende Hollandse nuchterheid onderzoeken zij nieuwe culturele waarden, oude ambachten en nieuwe technologische mogelijkheden.

Diversiteit en dosering lijken de belangrijkste ingrediënten om het vernieuwde landschap- een samenleving gebaseerd op nieuwe waarden- vorm te geven en in beweging te brengen. De ‘Dutch designs’ vertalen duidelijk het spel tussen natuur en techniek, geschiedenis en toekomst en tussen bewustwording en toeval

Urban Fair legde de belangrijkste product en design trends vast in een visueel trendreport.