Visueel Trend Report

Dutch Design Week 2014

Social design speelde ook tijdens deze Design Week weer de hoofdrol. Een scala aan mogelijkheden ligt al tijden ongeduldig te wachten en wordt door de jonge generatie designers steeds meer omarmt. Designers en ambachtsmannen stippelen moedig nieuwe paden uit en herontdekken tegelijkertijd oude gebruiken. Met de typerende Hollandse nuchterheid onderzoeken zij nieuwe culturele waarden, oude ambachten en nieuwe technologische mogelijkheden. 

De ‘Dutch designs’ vertalen duidelijk het spel tussen natuur en techniek, geschiedenis en toekomst en tussen bewustwording en toeval. Diversiteit en dosering lijken de belangrijkste ingrediënten om het nieuwe landschap en een samenleving gebaseerd op nieuwe waarden,  vorm te geven en in beweging te brengen. 

Urban Fair legde de belangrijkste product en design trends vast in een visueel trendreport. Bestellen kan via het online bestelformulier!

Visueel Trend Report 2014